Research ProjectX: One Health -Sun30Jul23

ทุกวันอาทิตย์ 30ก.ค. – 5พ.ย. 66  เวลา 9.00-12.00 (dek68-69)

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

One Health

สุขภาพหนึ่งเดียว (One Health) – แนวทางแก้ไขปัญหาสุขภาพที่รวมสุขภาพคน สุขภาพสัตว์ และสุขภาพสิ่งแวดล้อมเข้าไว้ด้วยกัน ให้ ‘สุขภาพดี’ อย่างเป็นองค์รวม

ปัจจุบันทั่วโลกมีความตระหนักถึงปัญหาทางสุขภาพของประชาชนและความปลอดภัยทางด้านอาหารมากขึ้น แต่เนื่องจากผลของวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ภัยพิบัติต่างๆ ทำให้มีคนจำนวนมากมีปัญหาทางด้านสุขภาพและโภชนาการ สัตว์จัดเป็นแหล่งอาการหลักของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อ นม หรือไข่ แต่พบว่าในปัจจุบันโรคติดเชื้อในมนุษย์มีแหล่งที่มาจากสัตว์เป็นส่วนใหญ่ ฉะนั้นหากพบปัญหาการติดเชื้อในสัตว์อาจส่งผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพของมนุษย์ได้

ในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 20 พบรายงานการระบาดของโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนจำนวนมากเช่น รายงานการระบาดโรควัวบ้าในประเทศอังกฤษ รายงานการระบาดของโรคนิปาห์ในประเทศมาเลเซีย และรายงานการระบาดของโรคไข้หวัดนกในทวีปเอเชีย ซึ่งพบว่าปัจจัยสำคัญที่กระตุ้นให้มีการระบาดมากขึ้นได้แก่ การเร่งเพิ่มผลผลิตจากสัตว์เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการบริโภคของมนุษย์และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่านิยมด้านการเลี้ยงสัตว์เช่น พฤติกรรมการเลี้ยงสุนัขและแมว การทำฟาร์มสัตว์ป่า เป็นต้น

ดังนั้นองค์กรต่างๆทั่วโลกจึงร่วมมือกันดำเนินงานในนามของ One Health เพื่อเพิ่มศักยภาพในการควบคุม ป้องกัน และกำจัดโรค เตรียมความพร้อมในกรณีที่มีการระบาดของโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน และเพื่อเพิ่มความปลอดภัยทางด้านอาหารที่ได้มาจากสัตว์ เพื่อให้ประชาชนมี่คุณภาพชีวิตที่ดี

 

ในโครงการนี้ นักเรียนจะได้พัฒนา 3 งานวิจัยกลุ่ม โดย เรียนรู้ทฤษฏี และศึกษาจากงานวิจัยต่างๆ และนำมาพัฒนาเป็น

 • บทความทางวิชาการเกี่ยวกับสุขภาพหนึ่งเดียว (เลือกหัวข้อเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสัตวแพทย์ได้) เป็นงานกลุ่มเล็ก
 • งานวิจัยทำแลป (งานกลุ่ม)
 • งานวิจัยแบบ Survey (งานกลุ่ม)
 • สอน และโค้ช จนงานสำเร็จ และยื่นตีพิมพ์
 • ยื่นตีพิมพ์วรสารที่ได้รับการยอมรับ
 • ระยะเวลาโครงการ 30 ก.ค.- 5 พ.ย. 66
 • เป็นงานกลุ่ม 7 คน (ไม่จำเป็นต้องหากลุ่มมาเอง)

ตารางเรียนรอบ รอบ อาทิตย์ 30 ก.ค. 66 | เวลา 9.00-12.00

 • ครั้งที่ 1 อา.30ก.ค. Introduction to One Health, Planetary Health
 • ครั้งที่ 2 อา.6ส.ค. Fundamentals of Infectious diseases
 • ครั้งที่ 3 อา. 13ส.ค. Zoonotic disease, Biosecurity
 • ครั้งที่ 4 อา.20ส.ค. Wildlife & Marine Conservation, Ecosystem
 • ครั้งที่ 5 อา.27ส.ค. How to write an article review (1)
 • ครั้งที่ 6 อา.3ก.ย. Work on an article review (1)
 • ครั้งที่ 7 อา.10ก.ย. Work on an article review (1)
 • ครั้งที่ 8 อา.17ก.ย. Work on an article review (1)
 • ครั้งที่ 9 อา.24ก.ย. Lab (2)
 • ครั้งที่ 10 อา.1ต.ค. Data analysis : Lab (2)
 • ครั้งที่ 11 อา.8ต.ค. Write Lab Paper (2)
 • ครั้งที่ 12 อา.15ต.ค. Write Lab Paper (2)
 • ครั้งที่ 13 อา.22ต.ค. Data Analysis : Survey (3)
 • ครั้งที่ 14 อา.29ต.ค. Write Survey Paper (3)
 • ครั้งที่ 15 อา. 5พ.ย. Write Survey Paper (3)

📍 รับเฉพาะ ระดับ ม.4-5 เท่านั้น
📍 ทุกบทเรียนมีการบันทึกวีดีโอ นักเรียนเรียนซ้ำได้

📍 เรียนออนไลน์ได้ ทุกครั้ง ยกเว้นครั้งที่ทำแลป วันที่ 24 ก.ย. 66 ต้องมาที่พญาไท

ทีมผู้ดูแลโครงการ

 • อ. ดร. กิ๊ก ศุจิมน มังคลรังษี -Research Advisor
 • อ. ดร. เพ็ญนภา เภาทอง | Ph.D. Tropical Medicine
 • สพ.ญ ชัชชญา พานิชเจริญ | Doctor of Veterinary Medicine
 • อ. ดร. สุดาพร สุขจินดา | Ph. D. Environment Science

ค่ายนี้เหมาะสำหรับใคร

 • นักเรียน #dek 68-69
 • พัฒนาผลงานวิชาการ ให้โดดเด่นโดยการทำงานวิจัย และยื่นตีพิมพ์
 • พัฒนาทักษะ Interpersonal Skills การทำงานกลุ่ม ภาวะผู้นำ การสื่อสาร
 • น้องๆที่สนใจยื่นพอร์ต คณะแพทย์, สัตวแพทย์, สิ่งแวดล้อม

สถานที่เรียน

 1. Tree Learning อาคารซีพีทาวเวอร์ 3 พญาไท ชั้น 1 อาคารบี
 2. เรียนผ่าน Zoom (ได้ทุกครั้ง ยกเว้นวันที่ 24 ก.ย. 66 ต้องมาทำแลปที่พญาไท)

สิ่งที่ต้องเตรียมมา

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค / Table

ค่าใช้จ่าย

 • เรียนกลุ่ม คนละ 35,000 บาท

วันเรียน

ทุกวันอาทิตย์ 30ก.ค. – 5พ.ย. 66  เวลา 9.00-12.00


รับเกียรติบัตร และรูปถ่ายทำกิจกรรม รูปถ่ายกิจกรรมโหลดได้ที่ www.facebook.com/treelearningx

ข้อมูลเพิ่มเติมโทร 095-505-5665 แอดไลน์ @treelearning

Research Project

RP One Health

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “Research ProjectX: One Health -Sun30Jul23”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Shopping Cart