3. INTERACTIVE CODING 1 Pixtoblox – 7Dec24 | 15Sep24

฿3,700.00฿4,300.00

วันเสาร์ 13.00 – 16.00 วันที่ 7 ธ.ค.67 – 1 ก.พ.68

วันอาทิตย์ 13.00-17.00 วันที่ 15 -29 ก.ย. 67

สำหรับผู้เริ่มต้น ระดับ ป.5 – ม.5

ต้องผ่านการเรียนคอร์ส CODE Genesis 2

Qty
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:
INTERACTIVE CODING 1 Pixtoblox : พื้นฐานสำหรับการเขียนโปรแกรม แบบ Block

 

สิ่งที่นักเรียนจะได้เรียนรู้ 

1: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ PictoBlox
– ภาพรวมของ PictoBlox:
– รู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ PictoBlox และคุณสมบัติของมัน
– ทำความเข้าใจอินเทอร์เฟซและส่วนประกอบต่างๆ (สเตจ สไปรท์ บล็อกพาเล็ต พื้นที่สคริปต์)
– โครงการแรก: การสร้างโครงการง่ายๆ เพื่อทำความคุ้นเคยกับสิ่งแวดล้อม
– การใช้บล็อกพื้นฐานเพื่อสร้างแอนิเมชั่นหรือการโต้ตอบอย่างง่าย

2: แนวคิดการเขียนโปรแกรมพื้นฐานใน PictoBlox
– สไปรท์และเครื่องแต่งกาย:
– รู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสไปรท์และเครื่องแต่งกาย
– การเพิ่มและแก้ไขสไปรท์
– สลับชุดเพื่อสร้างแอนิเมชั่น
– บล็อกการเคลื่อนไหวและรูปลักษณ์:
– การใช้บล็อกการเคลื่อนไหวเพื่อย้ายสไปรท์
– การใช้บล็อกรูปลักษณ์เพื่อเปลี่ยนรูปลักษณ์และข้อความที่แสดง

3: การจัดการเหตุการณ์และโครงสร้างการควบคุม
– กิจกรรม:  ทำความเข้าใจเหตุการณ์และการเขียนโปรแกรมตามเหตุการณ์
– การใช้ “เมื่อคลิกธงเขียว” และบล็อกเหตุการณ์อื่นๆ
– บล็อกควบคุม: การใช้บล็อกควบคุมเช่น “รอ”, “ทำซ้ำ”, “ตลอดไป”, “ถ้าอย่างนั้น”, “ถ้าอย่างนั้น”
– การสร้างโปรเจ็กต์เชิงโต้ตอบอย่างง่ายโดยใช้บล็อกเหตุการณ์และการควบคุม

4: การทำงานกับเสียง
– บล็อกเสียง: การเพิ่มและเล่นเสียง
– การใช้บล็อกเสียงเพื่อปรับปรุงโครงการ
– การสร้างโครงการที่ใช้เสียง:
– การพัฒนาโปรเจ็กต์ที่เล่นเสียงตามการโต้ตอบหรือเหตุการณ์ของผู้ใช้

5: การใช้ตัวแปร
– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตัวแปร:
– การสร้างและใช้งานตัวแปร
– ทำความเข้าใจบทบาทของตัวแปรในการจัดเก็บและจัดการข้อมูล
– การดำเนินการที่เปลี่ยนแปลงได้:
– การดำเนินการกับตัวแปร (เช่น การเพิ่มขึ้น การลดลง)
– การสร้างโครงการที่ใช้ตัวแปรเพื่อติดตามคะแนน ตำแหน่ง ฯลฯ

6: ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเซ็นเซอร์และส่วนขยาย
– การเพิ่มส่วนขยาย:
– รู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเพิ่มส่วนขยายใน PictoBlox
– สำรวจส่วนขยายที่มีอยู่ เช่น micro:bit, Arduino และอื่นๆ
– การใช้เซ็นเซอร์: อ่านข้อมูลจากเซ็นเซอร์ (เช่น เซ็นเซอร์วัดแสง เซ็นเซอร์อุณหภูมิ)
– การสร้างโครงการที่ตอบสนองต่อข้อมูลเซ็นเซอร์

7: โครงสร้างการควบคุมขั้นสูง
– ลูปและเงื่อนไข: การใช้ลูปและเงื่อนไขที่ซ้อนกันเพื่อสร้างพฤติกรรมที่ซับซ้อน
– ตัวอย่างโครงสร้างการควบคุมขั้นสูงในโครงการ
– การสร้างเกมแบบโต้ตอบ:
– การพัฒนาเกมเชิงโต้ตอบที่เรียบง่ายโดยใช้โครงสร้างการควบคุมขั้นสูง

8: ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับรายการ
– การทำงานกับรายการ: การสร้างและการใช้รายการเพื่อจัดเก็บค่าหลายค่า
– การดำเนินการกับรายการ (เช่น การเพิ่ม การลบรายการ)
– โครงการ
– การสร้างโครงการที่ใช้รายการเพื่อจัดการข้อมูล (เช่น รายการสิ่งที่ต้องทำ สินค้าคงคลัง)

9: การใช้ฟังก์ชัน
– การสร้างบล็อกแบบกำหนดเอง: รู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างบล็อกแบบกำหนดเอง (ฟังก์ชัน) ใน PictoBlox
– ทำความเข้าใจถึงประโยชน์ของการใช้บล็อกแบบกำหนดเอง
– โครงการที่มีบล็อกแบบกำหนดเอง:
– การพัฒนาโครงการที่ใช้บล็อกแบบกำหนดเองสำหรับการแยกส่วนและการนำกลับมาใช้ใหม่

10: การทำงานกับฮาร์ดแวร์
– ฮาร์ดแวร์การเชื่อมต่อ: การเชื่อมต่อและการเขียนโปรแกรมส่วนประกอบฮาร์ดแวร์ (เช่น micro:bit, Arduino)
– อ่านข้อมูลเซ็นเซอร์และควบคุมแอคชูเอเตอร์
– โครงการฮาร์ดแวร์:
– การสร้างโครงการที่รวมส่วนประกอบฮาร์ดแวร์เข้ากับ PictoBlox

11: โครงการขั้นสูง
– การวางแผนโครงการ: การวางแผนโครงการที่ครอบคลุมโดยใช้แนวคิดที่เรียนรู้ทั้งหมด
– แบ่งโครงการออกเป็นงานที่สามารถจัดการได้
– การพัฒนาและการดีบัก:
– การดำเนินโครงการและปัญหาการดีบัก

12: โครงการขั้นสุดท้ายและการทบทวน
– งานโครงการ: นักเรียนทำงานในโครงการรายบุคคลหรือกลุ่มโดยใช้แนวคิดที่เรียนรู้
– การนำเสนอโครงการ:
– นักเรียนนำเสนอโครงงานของตนต่อชั้นเรียน
– การทบทวนหลักสูตรและคำติชม:
– ทบทวนแนวคิดหลักและตอบคำถามสุดท้าย
– รวบรวมข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงหลักสูตรในอนาคต

ผลการเรียนรู้
เมื่อจบหลักสูตร นักเรียนควรจะสามารถ:
– ใช้ PictoBlox เพื่อสร้างแอนิเมชั่น เกม และแอพพลิเคชั่นแบบโต้ตอบ
– ทำความเข้าใจและประยุกต์ใช้แนวคิดการเขียนโปรแกรมพื้นฐานโดยใช้บล็อกภาพ
– รวมเซ็นเซอร์และส่วนประกอบฮาร์ดแวร์เข้ากับโครงการ
– วางแผนและพัฒนาโครงการที่ครอบคลุมโดยใช้ PictoBlox

วิธีการสอน
– การบรรยาย: เพื่อแนะนำและอธิบายแนวคิดทางทฤษฎี
– การฝึกปฏิบัติจริง: ผ่านแบบฝึกหัดการเขียนโค้ดและการพัฒนาโครงการ
– เซสชันแบบโต้ตอบ: ถามและตอบ การสนทนา และการแก้ปัญหาร่วมกัน
– การประเมิน: แบบทดสอบปกติ การมอบหมายงาน และโครงงานขั้นสุดท้ายเพื่อประเมินความเข้าใจ
– การใช้ pictoblox จะมีการประกวดระดับโลก

ตารางเรียน

Section วันเสาร์ 13.00-16.00

 • ธันวาคม 7, 14, 21, 28
 • มกราคม 68 4, 11, 18, 25
 • กุมภาพันธ์ 68 1
 • เรียน 8 ครั้ง รวม 24 ชั่วโมง

Section วันอาทิตย์ 13.00-17.00

 • กันยายน 15, 22, 29
 • รวม 3 ครั้ง  รวม 18 ชั่วโมง

📍 รับนักเรียนระดับ ป. 5 – ม. 5

ทีมผู้ดูแลโครงการ

 • ครูแชมป์ กิตติคุณ | B. Eng
 • อ. จิระศักดิ์ | B. Computer Science
 • อ. สุพิสตา | B. Eng

คอร์สนี้เหมาะสำหรับใคร

 • #นักเรียนระดับ ป.5- ม.5 ระดับเริ่มต้น
 • นักเรียนที่ต้องการสร้างพื้นฐานการเขียนโปรแกรม
 • นักเรียนที่มีเป้าหมายพัฒนาทักษะเทคโนโลยี
 • ต้องผ่านการเรียนคอร์ส CODE Genesis 2 

สถานที่เรียน

 1. เรียนที่พญาไท / เรียนผ่าน Zoom
  • นักเรียนสามารถเลือกเรียนที่พญาไท หรือผ่าน Zoom ได้

สิ่งที่ต้องเตรียมมา

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค มี Window 7.0 ขึ้นไป

ค่าใช้จ่าย

 • คนละ 3,700 บาท สมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 21 ก.ค. 67
 • คนละ 4,300 บาท สมัครภายใน 22 ก.ค. -30 พ.ย. 67

วันเรียน

วันเสาร์ 13.00 – 16.00 วันที่ 7 ธ.ค.67 – 1 ก.พ.68

วันอาทิตย์ 13.00-17.00 วันที่ 15 -29 ก.ย. 67


รับเกียรติบัตร และรูปถ่ายทำกิจกรรม รูปถ่ายกิจกรรมโหลดได้ที่ www.facebook.com/treelearningx

ข้อมูลเพิ่มเติมโทร 095-505-5665 แอดไลน์ @treelearning

คอร์ส

INTERACTIVE CODING 1 สมัครวันนี้ -21 ก.ค., INTERACTIVE CODING 1 สมัคร 22 ก.ค. -30 พ.ย. 67

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “3. INTERACTIVE CODING 1 Pixtoblox – 7Dec24 | 15Sep24”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Shopping Cart